Terug

Bidden en werken: leven in een klooster

Bidden en werken: leven in een klooster

 
In deze oefening leer je:
  • wat een monnik was en hoe zijn leven eruitzag;
  • hoe een klooster was opgebouwd;
  • wat monniken en kloosters voor het christendom betekenden.

Tijdvak 3: Monikken en ridders - Leven in een klooster

Wat ga je lezen?
Bij ridders hebben we allemaal meteen een beeld, maar van monniken weet je misschien niet zo veel. In de middeleeuwen gingen gelovige mannen soms het klooster in. Ze besteedden hun hele leven aan God. Sommige monniken gingen op pad om andere mensen te bekeren.

 

 

Tijvak 3: Tijd van monniken en ridders - Leven in een klooster